ایمیل های شرکت:

آدرس پست الکترونیک شرکت:   info@ngm.co.ir

آدرس پست الکترونیک مدیرعامل:   moradi@ngm.co.ir

آدرس پست الکترونیک مدیربازرگانی و نماینده مشتری: commercial@ngm.co.ir

ارتباط با ما:

آدرس : تهران – کیلومتر ۳۵ جاده خاوران

شهرک صنعتی عباس آباد

خیابان یکم (خلیج فارس)– خیابان دهخدا

پلاک ۲۶۷۳/۲

کد پستی : ۱۶۵۱۸۳۶۷۴۴

صندوق پستی : ۱۷۵۶-۱۶۷۶۵

شماره تلفن : ۵ الی ۳۶۴۲۵۳۴۱-۰۲۱

شماره نمابر : ۳۶۴۲۵۳۴۰-۰۲۱